Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

Kateřina Cibulková je vedoucí pracovní rehabilitace. Původně vystudovala obor keramiky, poté přešla do neziskového sektoru, kde přes 10 let pracovala jako projektová manažerka v sociální oblasti. Od roku 2010 je členkou Správní rady Sociální agentury a již několik let zde zároveň lektoruje vybrané programy. Aktuálně studuje na ČZU obor kariérního poradenství a vzdělávání. Dodává odvahu lidem vstoupit na trh práce a zároveň povzbuzuje firmy k zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost úseku?

Mottem úseku pracovní rehabilitace je „Hledáme cestu k práci“. Na této cestě má klient prostor pracovat na svém osobním růstu, nalezení ztracené sebedůvěry, zmapovat své silné stránky, navázat sociální kontakty, ujasnit si představu o zaměstnání, více se dozvědět o trhu práce a jednotlivých pracovních nabídkách, ale i připravit se na konkrétní přijímací pohovor. To vše naplňujeme prostřednictvím skupinových vzdělávacích aktivit a zároveň v rámci individuálních schůzek, které se realizují pomocí projektů Evropské unie. Nedílnou součástí je spolupráce se zaměstnavateli chráněných pracovních míst, ale i otevřeného trhu práce, kdy tipujeme vhodná pracovní místa pro naši cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Ovlivnila činnost Vašeho úseku v loňském roce Covid situace?

Situace okolo covidu nám bohužel některé skupinové aktivity sice omezila v jejich běžně nastavené formě, ale naopak nám otevřela „dveře do online světa“, který jsme se snažili v maximálně možné míře zpřístupnit i našim klientům. Skupinové vzdělávací aktivity, jako je Motivační program a kurz Finanční gramotnosti a pracovně právního minima, jsme upravili do online formy a řada klientů se do nich zapojila ze svého domácího prostředí. Získali i díky této formě nové dovednosti, které mohou uplatnit v osobním i profesním životě. Byla to pro nás velká výzva, kdy jsme nemuseli projekty přerušit, ale naopak se naučit reagovat na nové situace. Ke konci roku, kdy se situace rozvolnila, jsme díky této zkušenosti, mohli propojit prezenční a distanční výuku a tím zapojit klienty, kteří kvůli zdravotnímu stavu nemohli být fyzicky na jednotlivých kurzech.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své klienty a zaměstnavatele?

Ukončením projektů Opera a Lávka II v červenci naše cesta nekončí. Nadále budeme nabízet našim klientům spolupráci při hledání zaměstnání, možnost „zastavit se“ a společně mapovat jejich kariérní cesty.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

0 KOMENTÁŘŮ

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *