Momentky z teambuildingu Sociální agentury

Na „společné vlně“ a opět penzion Krásná Samota v Chřibské. Skupinová práce, týmové hry, zábava, energie, vášeň a neskutečná pohoda v kouzelném prostředí Lužických hor.

Na více fotek se můžete podívat na našem facebooku.

Pronájem nebytových prostor za výhodnou cenu!

Nabízíme k pronájmu nově zrekonstruovanou kancelář vhodnou pro podnikání na adrese Varšavská 688/40, 400 03 Ústí nad Labem o výměře 15,75 m2. Volný ihned! Místo k pronájmu se nachází ve 2. patře budovy s výhledem do dvora. V budově je možno využít služby recepce.

Cena pronájmu je pouze 100,- Kč/m2 bez DPH tj. 1.575,-Kč bez DPH. Společně s nájmem účtujeme zálohy na energie (plyn, voda a elektřina) celkem ve výši 680,- Kč vč. DPH. K dispozici je možnost bezplatného pronájmu nábytku a vysokorychlostní internet za příplatek 200 Kč měsíčně.

Kontaktujte nás na e-mailu ekonom@socialniagentura.cz nebo telefonu 724 582 005!

 

 

Poslední příležitost pro získání rekvalifikace a podpory při hledání zaměstnání

Jste osobou se zdravotním postižením?
Potřebujete podporu při hledání vhodného zaměstnání?
Zvažujete rekvalifikaci?
Chybí vám kontakt s lidmi?
Chybí vám setkání a sdílení zkušeností s lidmi, kteří jsou v obdobné životní situaci jako vy?

Do konce října 2022 máte možnost využít nabídky projektu pracovní rehabilitace. S čím Vám pracovnice pomůžou?

  • Ujasnit možnosti pracovního uplatnění
  • Připravit se na práci
  • Vyhledat a zajistit rekvalifikační kurz
  • Najít a zprostředkovat vhodného pracovního místa

V červnu zapojíme do projektu poslední skupinu zájemců. V případě zájmu o zapojení do projektu nebo zatím pro získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat. Kontakty na pracovnice naleznete zde.

 

I malá pomoc je velký čin

Sociální agentura svým drobným finančním příspěvkem ve výši 10.000,- Kč vyjadřuje podporu lidem na Ukrajině. Děkujeme organizaci Člověk v tísni za uspořádání sbírky SOS Ukrajina.

 

Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

Kateřina Cibulková je vedoucí pracovní rehabilitace. Původně vystudovala obor keramiky, poté přešla do neziskového sektoru, kde přes 10 let pracovala jako projektová manažerka v sociální oblasti. Od roku 2010 je členkou Správní rady Sociální agentury a již několik let zde zároveň lektoruje vybrané programy. Aktuálně studuje na ČZU obor kariérního poradenství a vzdělávání. Dodává odvahu lidem vstoupit na trh práce a zároveň povzbuzuje firmy k zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost úseku?

Mottem úseku pracovní rehabilitace je „Hledáme cestu k práci“. Na této cestě má klient prostor pracovat na svém osobním růstu, nalezení ztracené sebedůvěry, zmapovat své silné stránky, navázat sociální kontakty, ujasnit si představu o zaměstnání, více se dozvědět o trhu práce a jednotlivých pracovních nabídkách, ale i připravit se na konkrétní přijímací pohovor. To vše naplňujeme prostřednictvím skupinových vzdělávacích aktivit a zároveň v rámci individuálních schůzek, které se realizují pomocí projektů Evropské unie. Nedílnou součástí je spolupráce se zaměstnavateli chráněných pracovních míst, ale i otevřeného trhu práce, kdy tipujeme vhodná pracovní místa pro naši cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Ovlivnila činnost Vašeho úseku v loňském roce Covid situace?

Situace okolo covidu nám bohužel některé skupinové aktivity sice omezila v jejich běžně nastavené formě, ale naopak nám otevřela „dveře do online světa“, který jsme se snažili v maximálně možné míře zpřístupnit i našim klientům. Skupinové vzdělávací aktivity, jako je Motivační program a kurz Finanční gramotnosti a pracovně právního minima, jsme upravili do online formy a řada klientů se do nich zapojila ze svého domácího prostředí. Získali i díky této formě nové dovednosti, které mohou uplatnit v osobním i profesním životě. Byla to pro nás velká výzva, kdy jsme nemuseli projekty přerušit, ale naopak se naučit reagovat na nové situace. Ke konci roku, kdy se situace rozvolnila, jsme díky této zkušenosti, mohli propojit prezenční a distanční výuku a tím zapojit klienty, kteří kvůli zdravotnímu stavu nemohli být fyzicky na jednotlivých kurzech.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své klienty a zaměstnavatele?

Ukončením projektů Opera a Lávka II v červenci naše cesta nekončí. Nadále budeme nabízet našim klientům spolupráci při hledání zaměstnání, možnost „zastavit se“ a společně mapovat jejich kariérní cesty.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve Vašem zaměstnání a chybí Vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

Sociální agentura se přidala k Posilujeme Česko!

Sociální agentura se přidala k inciativě na podporu neziskových organizací, která působí v celé České republice Posilujeme Česko!

Rozhodli jsme se tak učinit především z důvodů, že naše deklarované hodnoty v organizaci jsou v souladu s touto založenou inciativou:
✅ Věříme v demokracii, rovnost a toleranci ve společnosti
✅ Řešíme problémy lidí, kteří nemají vždy možnosti hájit svá práva samostatně
✅ Informujeme veřejnost o našich aktivitách a věříme, že to je cesta pro získání její důvěry

Při této příležitosti ředitel organizace poskytl rozhovor, který se týkal nového Centra sociální rehabilitace, kde mohou osoby se zdravotním znevýhodněním trénovat své dovednosti – zejména vaření, osobní hygienu, péči o domácnost, přípravu na zaměstnání či komunikaci se svým okolím.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

PF 2022

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví do nového roku! ?⭐️??
Tým Sociální agentury ⛵️

 

Služby pro zaměstnavatele

Věděli jste, že neposkytujeme podporu pouze našim klientům ale také zaměstnavatelům?
Naše pracovní konzultantky nabízí pomoc zaměstnavatelům v počáteční fázi zaučení nového zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.
Služby pro zaměstnavatele:
✅ vyhledání a doporučení motivovaných zaměstnanců na uvolněná nebo nově vytvořená pracovní místa,
✅ poradenství při úpravě pracoviště, aby odpovídalo potřebám lidí se zdravotním postižením,
✅ poradenství ohledně možných dotací na pracovní místo v rámci našich projektů,
✅ po uzavření pracovního poměru s naším klientem/klientkou také pomoc při řešení případných vzniklých obtížných situací tak, aby nemusel být pracovní poměr předčasně ukončen.

Více informací získáte na našich stránkách:
https://prace.socialniagentura.cz/sluzby-pro-zamestnavatele/
Nebo nás neváhejte kontaktovat:
Kateřina Cibulková
Tel.: 774 756 990
E-mail: cibulkova@socialniagentura.cz

Sociální agentura bude čerpat zkušenosti v zahraničí!

V rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých byl podpořen projekt spolupráce se zahraničními partnery z Kypru, Francie a Španělska.

Čekají nás kurzy, semináře i panelové diskuse zaměřené na problematiku pracovní rehabilitace, sociálních služeb nebo vzdělávání dospělých. Zaměstnanci tak získají možnost k vzájemnému načerpání nových zkušeností a navázání kontaktů s kolegy z dalších organizací.

Setkání klientů a zaměstnavatelů

V Ústí nad Labem a v Teplicích včera i dnes odpoledne proběhla dvě setkání klientů a zaměstnavatelů.

Setkání je prostorem pro předání zkušeností z našich projektů pro zprostředkování zaměstnání. Účastníci kurzů mohou mezi sebou sdílet své pocity, zážitky i rady. Na druhou stranu i zaměstnavatelé zde mají prostor pro vyjádření svého názoru na podporu a možnosti, které jim projekty taktéž přináší.

Potvrdilo se, že projekty zaměřené na pomoc při hledání práce pro osoby se zdravotním handicapem mají smysl a obě strany nejvíce oceňují
podporu osobní poradkyně či pracovní konzultantky a také možnost domluvení pracovních tréninků.