SDĚLTE NÁM PROSÍM ZPĚTNOU VAZBU NA NAŠI SPOLUPRÁCI POMOCÍ KRÁTKÉHO ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU.

DOTAZNÍK NAJDETE NA TOMTO ODKAZU

  

Informace k chování v době koronavirové epidemie

25.11.2020 - V informačních médiích je neustále vysíláno množství zpráv o tom, jak se v době epidemie koronaviru chovat. Mnohdy se může stát, že se v informacích i ztratíme. A ve chvíli, kdy nastane situace, že jste například přišli do styku s pozitivně testovanou osobou, najednou nevíte, co máte dělat a kam volat.

Proto Vám chceme ušetřit čas s hledáním informací a poskytnout tak ucelené informace pomocí letáků od Ministersva zdravotnictví, kde jsou popsané přesné kroky, co a v jakých situacích dělat. Veškeré důležité informace ke koronaviru naleznete zde.

Za celý tým Sociální agentury Vám přejeme pevné zdraví a hodně sil. Pokud byste potřebovali s něčím poradit, neváhejte se obrátit na naše sociální pracovnice.

 

Nezastavujeme činnosti - nově jedeme online

22.10.2020 - Současná doba a také nová opatření navazující na epidemii koronaviru v ČR se odrážejí ve všech oblastech našeho života. Ačkoliv přijímáme opatření i u nás v Sociální agentuře, nadále poskytujeme služby našim klientům v co nejširším možném měřítku.

Chápeme, že naši klienti mohou mít nyní větší obavy přijít osobně do Sociální agentury na konzultaci, proto jsme se dostatečně připravili a můžeme vést konzultace online. Připojit se dá přes Microsoft Teams nebo přes Skype, pokud klient nemá možnost takového připojení, tak je ještě varianta si zatelefonovat s pracovnicí a konzultaci vést po telefonu.

V těchto dnech probíhá také online kurz Finanční gramotnosti a pracovně právního minima v rámci projektu Lávka II. Všech osm účastníků kurzu je připojeno z pohodlí domova do aplikace Microsoft Teams a program probíhá víceméně stejně, jako kdyby byl za osobní účasti klientů.

V případě zájmu vstupu do projektu Opera a dalších dotazů neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

Těšíme se na spolupráci! 

 

 

Videospoty se zajímavými osobnostmi aneb Sociální agentura 12x jinak

12xjinak

 

 

 

 

 

 

Víte o tom, že za rok slaví naše agentura 20. narozeniny? Proto jsme si pro vás něco připravili, aby nám ten rok do kulatin utekl!

Více naleznete na našem Facebooku https://www.facebook.com/socialni.agentura.9/ 

nebo na našem novém youtube kanále https://www.youtube.com/channel/UC0M4nRaVqGqBhzBkxpMN3Tg/ 


I v této složitejší době se nám podařilo umístit naše klienty na trh práce

I přesto, že epidemie spojená s onemocněním Covid-19 zasáhla trh práce s řadou zaměstnavatelů, podařilo se nám umístit na volné pozici celkem 4 klienty z projektu Lávka. Nástupy do práce se uskutečnily na pozicích strážný, obsluha veřejné prádelny a úklidu. V současné době 3 klienti na pozicích dále pracují a jsou dle jejich zpráv velice spokojeni.

Zároveň jsme měli možnost řadě klientům nabídnout pracovní trénink v naší organizaci Sociální agentura a také u spolupracujícího zaměstnavatele Žatecké lahůdky v restauraci Savana v ZOO Ústí nad Labem. Pracovní tréninky jsou stále přínosnou aktivitou, kde klient mají možnost vyzkoušet si konkrétní práci, hledat své možnosti, ověřit si dovednosti a naučit se i něco nového. V Sociální agentuře to byla pozice úklidu, recepce, pomocné administrativní práce. U zmíněného zaměstnavatele proběhl trénink na pomocné práce v kuchyni.

Pevně věříme, že se nám bude dařit i v dalších měsících a klienti najdou své pracovní uplatnění.

V případě zájmu vstupu do projektu Opera a dalších dotazů neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

Těšíme se na spolupráci! 

 

 

Zahájení vzdělávací aktivity projektu Opera

26.8.2020 - V těchto dnech právě běží úvodní vzdělávací aktivita "Motivačně-aktivizační program" v projektu Opera pro druhou skupinu našich klientů. Aktivita se nyní koná v Teplicích a účastní se jí devět klientů. Pod vedením zkušené lektorky získávají účastníci informace například z oblasti životopisu, motivačního dopisu, komunikace nebo si zkouší vyjmenovat své slabé a silné stránky.

V případě zájmu vstupu do projektu Opera a dalších dotazů neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

Těšíme se na spolupráci! 

 

 

Dokončení aktivit v projektech Lávka a Opera

4.8.2020 - V uplynulých dnech byly ukončeny hned tři projektové aktivity. Jako první byla ukončena povinná vzdělávací aktivita Finanční gramotnost a pracovně právní minimum v rámci projektu Lávka pro poslední šestičlennou skupinu OZP ve spolupráci s organizací Arkádie. Všichni účastníci aktivitu ukončili úspěšně a odnesli si spoustu užitečných informací. Nyní klienty čekají hodnotící schůzky a vstup do Agentury práce.
Dále v rámci projektu Lávka absolvovalo 5 klientů rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače v rozsahu 80 vyučovacích hodin, během kterých si účastníci osvojili pokročilé dovednosti na počítači a získali osvědčení.
Třetí aktivitou byla opět Finanční gramotnost a pracovně právní minimum pro první skupinu OZP a OZZ, ale tentokrát v rámci nového projektu Opera. I tato skupinu bude mít v nejbližších dnech hodnotící schůzky s osobní poradkyní a poté vstoup do Agentury práce k pracovní konzultantce.

V případě zájmu o další informace k projektu pracovní rehabilitace neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

 

Znovuzavedení roušek či respirátorů při návštěvě Sociální agentury, o.p.s.

28.7.2020 - Vážení klienti a zájemci o služby pracovní rehabilitace, 
v souvislosti s novým nařízením souvisejícím s koronavirovými opatřeními ze dne 23.7.2020 (s účinností od 24.7.2020) Vás žádáme, abyste po celou dobu návštěvy Sociální agentury, o.p.s. měli zakrytá ústa a nos. Nařízení je vydáno Krajskou hygienickou stanicí a platí pro všechna zdravotnická a sociální zařízení.

Děkujeme za pochopení a Vaší spolupráci.

Nové nabídky pracovních míst na stránkách pracovní rehabilitace

13.7.2020 - Po koronavirové epidemii se pomalu začíná vzpamatovávat i trh práce. V současné chvíli je v nabídce na našich stránkách přibližně dvacet volných pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Některá z nabízených míst jsou od zaměstnavatelů, se kterými byla navázána spolupráce v již minulých letech, ale některá pracovní místa nabízejí zaměstnavatelé, se kterými byla spolupráce zahájena nově.

Pokud máte zájem zapojit se do aktivity "Zprostředkování zaměstnání" v rámi projektu pracovní rehabilitace, neváhejte kontaktovat osobní poradkyni nebo pracovní konzultantky.Ukončení motivačně-aktivizačního programu

2.7.2020 - 1. července 2020 byl ukončen motivačně-aktivizační program v poslední skupině projektu Lávka a první skupině v Opeře. Všichni zúčastnění klienti program dokončili úspěšně. Nyní klienty čekají hodnotící schůzky s osobní poradkyní, na kterých si mohou připomenout probraná témata z motivačně-aktivizačního programu, a příprava na další vzdělávací aktivitu "Finanční gramotnost a pracovně právní minimum.

V případě zájmu o další informace k projektu pracovní rehabilitace neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

První den rekvalifikačního kurzu Obsluha osobního počítače

23.6.2020 - Od dnešního dne, tj. 23. června 2020, zahajujeme rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače pro klienty v projektu Lávka. Díky kurzu si klienti zlepší své znalosti a dovednosti z oblasti osobního počítače. Rekvalifikační kurz poběží do 23. července 2020 a bude zakončen testováním, klienti po úspěšném složení testu získají osvědčení.

 Zahájení první aktivity projektu Opera

17.6.2020 - V následujících týdnech bude zahájena úvodní projektová aktivita "Motivačně-aktivizační program" pro první skupinu uživatelů našich služeb. Aktivity první skupiny budou realizovány v Ústí nad Labem a zbývají volná místa. V současné chvíli probíhá vyjednávání spolupráce a získávání zájemců do projektu Opera. 

V případě zájmu vstupu do projektu Opera a dalších dotazů neváhejte kontaktovat osobní poradkyni Mgr. Zuzanu Bartošovou na telefonním čísle 724 266 825.

Těšíme se na spolupráci! 

 

Aktuální informace pro klienty a zájemce o pracovní rehabilitaci

27.4.2020 - V souladu s postupným uvolňováním koronavirových opatření začínáme na úseku pracovní rehabilitace znovu poskytovat služby v obvyklém  rozsahu. Od dnešního dne nabízíme opět pravidelné konzultace pro klienty čerpající naše služby, brzy zahájíme i plánované vzdělávací aktivity.

Těšíme se opět na spolupráci!

 

Projekt Opera je v přípravné fázi

1.4.2020 - Od 1. dubna jsme zahájili další projekt pracovní rehabilitace, který nám po následující dva roky umožní podporovat osoby se zdravotním postižením při hledání a udržení vzhodných pracovních příležitostí. První úvodní kurz plánujeme na začátek léta a pevně věříme, že v té době bude spolupráce v rámci malé skupiny možná. V projektu nabízíme vedle vzdělávání poradenství, diagnostické programy, pracovní trénink a odborné stáže u zaměstnavatele, zprostředkování zaměstnání i podporu v prvních měsících na novém místě.

V případě zájmu a dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Těšíme se na spolupráci! 

 

Aktuální informace k fungování úseku pracovní rehabilitace i celé organizace

16.3.2020 - S ohledem na koronavirovou epidemii a související nařízení vlády jsme byli i my nuceni přijmout odpovídající opatření ve snaze maximálně chránit pracovníky Sociální agentury i naše klienty.

Sociální agentura nadále poskytuje ambulantní sociální služby.

Nadále fungujeme i na úseku pracovní rehabilitace.

V případě potřeby se s Vámi sejdeme na nezbytně nutnou dobu osobně, beze změny poskytujeme telefonické i emailové konzultace. Museli jsme pozastavit skupinové vzdělávací aktivity, proto zvažujeme uspořádání online kurzů, dokud nebude možné přísná opatření uvolnit. V případě potřeby nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám mnoho sil a hlavně zdraví a těšíme se na spolupráci!    

Projekt Lávka se pomalu blíží do finále

10.2.2020 - Od 17. února je naplánován poslední motivačně aktivizační program v projektu pracovní rehabilitace Lávka. Kurz poběží do 4. března. Klienti zapojení do poslední projektové skupiny budou mít možnost absolvovat počítačové kurzy pro začátečníky i pro pokročilé stejně jako vybrané rekvalifikační kurzy.   

Hledáme posilu do týmu!

1.2.2020 - Baví tě práce s lidmi? Chceš být užitečný, naučit se novým věcem a získat super kolegy? Hledáš smysluplnou práci v top organizaci? Přidej se k nám! Od 1. dubna 2020 hledáme posilu na úsek pracovní rehabilitace. Zkušenost v oboru je výhodou, ne podmínkou.

Bližší informace najdete zde.   

Adventní Káva s klienty

11. prosince proběhla další oblíbená akce úseku pracovní rehabilitace s názvem Káva s klienty. Tentokrát přijalo pozvání k předvánočnímu setkání a příjemnému posezení 15 klientů a klientek. Někteří aktuálně absolvovali kurz pracovně právního minima, někteří již čerpali službu zprostředkování zaměstnání a měli zkušenost s další nabídkou aktivit, ať s kurzy nebo pracovním tréninkem. Pozvání přijala i klientka, která již nastoupila do zaměstnání. Setkání bylo opět příležitostí ke sdílení zkušeností nejen ohledně zapojení do projektu Lávka a zpětné vazbě k jednotlivým projektovým aktivitám. Zajímavým a diskutovaným tématem byly i možnosti a přínos dobrovolnictví.

 

Další skupina účastníků projektu Lávka absolvovala úvodní vzdělávání

Mezi 4. listopadem a 16. prosincem absolvovalo úspěšně všech deset zapojených účastníků již šestého projektového běhu úvodní vzdělávací kurzy - motivační program a kurz finanční gramotnosti a pracovně právního minima.  

První skupina klientů zapojená do projektu Lávka v Teplicích

9. září byl zahájen další motivačně aktivizační program projektu pracovní rehabilitace, tentokrát pro klienty v Teplicích. Účastníky čeká teorie potřebná pro zorientování se na současném trhu práce i praktický nácvik či rozvíjení kompetencí potřebných pro získání a udržení vhodného pracovního uplatnění. Účast v motivačním kurzu může být podpůrná nejen při ujasnění si představy zaměstnání, ale i pro využití další projektové nabídky podle individuálních preferencí. 

V projektu Lávka absolvovala povinné vzdělávací aktivity již čtvrtá skupina účastníků

V průběhu května a června prošla čtvrtá skupina účastníků projektu úvodními vzdělávacími aktivitami. Po motivačně aktivizačním programu následoval kurz finanční gramotnosti a pracovně právního minima. Účastníci postupně přestupují do aktivity zprostředkování zaměstnání a mají možnost využít nabídky dalších vzdělávacích a poradenských aktivit. Většina z účastníků se přihlásila do kurzu základních počítačových dovedností, velký zájem je i o rekvalifikační kurzy. 

Rekapitulace projektu Tandem

Projekt pracovní rehabilitace Tandem byl v realizaci od 1. května 2017 do 30. dubna 2019 a jeho cílem bylo podpořit osoby se zdravotním postižením a nízkou kvalifikací při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Zahrnoval vzdělávací, diagnostické a poradenské aktivity pro zapojené klienty na jedné straně a tipování vhodných pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním hendikepem a rozvíjení spolupráce se zaměstnavateli na straně druhé. Do projektu se zapojilo 100 účastníků, pro 35 z nich se podařilo najít vhodné pracovní uplatnění. Osvědčenou aktivitou byl pracovní trénink, možnosti vyzkoušet si práci u zaměstnavatele využilo 31 klientů. Pro 24 klientů se podařilo zajistit rekvalifikaci.

Všem klientům přejeme hodně štěstí na další cestě!

"Káva s klienty" v Teplicích

Krátce po neformálním setkání s klienty v Ústí nad Labem naplánovaly pracovní konzultantky na 23. dubna setkání ve stejném duchu i v teplické kanceláři. A stejně i v Teplicích byla akce věnována klientům, kteří se zapojili do projektu pracovní rehabilitace Tandem. Setkání se tentokrát uskutečnilo v užším kruhu, ale jako vždy v příjemné a přátelské atmosféře, k níž přispělo i občerstvení z Dobrého Fokusu. Klienti rádi posdíleli zkušenosti s jednotlivými projektovými aktivitami a i svoje plány ohledně možností pracovního uplatnění. 

   

"Káva s klienty" v závěru projektu Tandem

Další oblíbené neformální setkání pracovnic a klientů úseku pracovní rehabilitace u kávy a malého občerstvení připadlo na 11. dubna 2019. S ohledem na blížící se uplynutí doby trvání projektu Tandem se pracovní konzultantky rozhodly věnovat pravidelnou akci úseku právě klientům tohoto projektu. Pozvání jich přijalo 14. Setkání bylo příležitostí připomenout si absolvované projektové aktivity, společně se za nimi ohlédnout a zhodnotit je. Pracovní konzultantky přivítaly připomínky a nápady klientů i společnou diskusi k poskytovaným službám v Sociální agentuře, nejen na úseku pracovní rehabilitace. Občerstvení zajistil ústecký Dobrý Fokus, opět ke spokojenosti všech zúčastněných.

  

 

 Projekt Tandem se blíží ke konci

V projektu Tandem prochází poslední skupiny v Teplicích a v Ústí nad Labem vzdělávacími aktivitami. Plánujeme poslední rekvalifikační kurzy, mezi kterými jsou např. Obsluha osobního počítače, Strážný a kurz Pracovník v sociálních službách. V průběhu měsíce dubna plánujeme dvě setkání s klienty, na kterých proběhne celkové zhodnocení projektu. Na setkání s klienty a jejich příběhy se těšíme!

 

Rekapitulace projektu Astra

Projekt Astra, který Sociální agentura realizovala od ledna 2017 do prosince 2018 byl velice úspěšný. Do projektu se zapojilo celkem 50 žen s interním nebo tělesným onemocněním, celkem 26 z nich nalezlo vhodné zaměstnání. Klientky absolvovaly motivační program, kurzy finanční gramotnosti a pracovně právního minima. Měly možnost absolvovat též bilanční diagnostiku, kurzy Základy práce na PC, Obsluhu osobního počítače nebo kurz úklidu. Mezi další rekvalifikační kurzy, které si klientky mohly samy zvolit patřily například kurzy účetnictví nebo asistentka pedagoga. 

Věříme, že se všechny klientky během projektu Astra posunuly správným směrem. Přeje jim, aby byly nejen v zaměstnání spokojené!

 

Úspěšné nástupy do zaměstnání v projektu Lávka

Do projektu Lávka vstoupilo 21 klientů a nyní máme již 9 nástupů do zaměstnání.  Další nástupy do zaměstnání se rozjednávají. Naši klienti úspěšně procházejí projekty a daří se je zaměstnat.

 

Káva se zaměstnavateli 

V pátek 9. 11. proběhlo na půdě Sociální agentury v Teplicích další úspěšné setkání se zaměstnavateli, tentokrát se sešli zástupci 8 organizací. Do programu se zapojily i 3 zástupkyně úřadu práce, které předaly zaměstnavatelům aktuální informace k dotacím pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vzájemná diskuze a předávání informací bylo velice přínosné. Děkujeme tímto všem zaměstnavatelům za jejich účast a některým také za přislíbení zaměstnání některého z našich klientů a těšíme se na další setkání!

Občerstvení nám tentokrát na Kávu dodal Fokus Labe z Ústí nad Labem, kterému také moc děkujeme.

Káva

V říjnu proběhlo další neformální setkání při "Kávě s klienty" v Teplicích

Ve středu 10. 10. 2018 se uskutečnila další Káva s klienty. Tentokrát nás na tomto přátelském neformálním posezení bylo 13. Nejdůležitějšími účastníky tu samozřejmě byli klienti. Někteří z nich spolupracují se Sociální agenturou už dlouho, jiní jsou zařazeni do některého z končících projektů, jiní jsou teprve na začátku. Kromě klientů se Kávy účastnila jedna sociální pracovnice a dvě pracovní konzultantky. Zavzpomínali jsme na společně absolvované kurzy a moc nás potěšilo vyprávění klientky, která už ve spolupráci s agenturou našla pěknou práci. Dále jsme klientům ukázali sepsané příběhy dobré praxe klientů, u kterých se nám již podařilo najít práci. 

Středeční Káva s klienty se skutečně vydařila. Teď se společně s našimi klienty těšíme na intenzivní hledání práce a samozřejmě i na další Kávu. 

klienti

Den otevřených dveří a finanční gramotnosti v Sociální agentuře

Dne 19. 9. 2018 od 9:30 do 15:00 proběhne v Sociální agentuře v ulici Školní v Teplicích Den otevřených dveří a finanční gramotnosti. Více informací v pozvánce.

pozvanka

Úspěšné nástupy do zaměstnání

V projektu Astra máme již 20 nástupů do zaměstnání. V projektu Tandem jich máme 14. Projekt Lávka nám zatím přinesl 3 nástupy do zaměstnání a další jsou rozjednané. Naši klienti úspěšně procházejí projekty a daří se je zaměstnat.

V červnu proběhlo neformální setkání při "Kávě s klienty"

Ve středu 27. 6. 2018 se uskutečnila další Káva s klienty. Tentokrát nás na tomto přátelském neformálním posezení bylo kolem 25. Nejdůležitějšími účastníky tu samozřejmě byli klienti. Někteří z nich spolupracují se Sociální agenturou už dlouho, jiní jsou zařazeni do některého z končících projektů, jiní jsou teprve na začátku. Kromě klientů se Kávy účastnila jedna sociální pracovnice a čtyři pracovní konzultantky. Zavzpomínali jsme na společně absolvované kurzy a moc nás potěšilo vyprávění klientek, které už ve spolupráci s agenturou našly pěknou práci. Při šálku horké kávy a chladné citronové vody jsme si srdečně popovídali a promluvili jsme si i o nějakých plánech do budoucna.


Středeční Káva s klienty se skutečně vydařila. Teď se společně s našimi klienty těšíme na intenzivní hledání práce a samozřejmě i na další Kávu. 

 

V projektu Lávka úspěšně první skupina prošla povinnými aktivitami!

Prvních deset účastníků projektu prošlo úspěšně Motivačním programem, ve kterém si měli možnost zvýšit své sebevědomí, dozvědět se informace k zabezpečení v nezaměstnanosti, zkonzultovat s lektorkami svůj životopis a motivační dopis. Účastníci dále měli možnost ujasnit si svou představu o zaměstnání a natrénovat pohovor u zaměstnavatele. Účastníci také absolvovali Finanční gramotnost a pracovně právní minimum, kde si dozvěděli něco o rodinném rozpočtu, bankovních produktech a v neposlední řadě o základech pracovně právních vztahů. Nyní účastníky čeká zprostředkování zaměstnání s pracovními konzultantkami.


Dům bez bariér aneb kup si svou cihlu

Podpořte realizaci bezbariérové přístavby pro klienty odborného sociálního poradenství. Zapojte se do společenství našich dárců a podporovatelů. Pomozte uskutečnit smysluplnou myšlenku. Více informací zde.

pristavba

 

Káva se zaměstnavateli 

V pátek 18. 5. proběhlo na půdě Sociální agentury v Ústí nad Labem další úspěšné setkání se zaměstnavateli, tentokrát se sešli zástupci 9 organizací, převážně se jednalo o poskytovatele sociálních služeb, kteří by rádi sami zaměstnali člověka se zdravotním postižením. Vzájemná diskuze a předávání informací bylo velice plodné. Děkujeme tímto Knedlíkárně Ústí, která nyní zvažuje zaměstnání již naši třetí klientky. Z toho důvodu byla také majitelka Knedlíkárny paní Slavíková nominována v soutěži Stejná šance. Slavnostní vyhlášení vítězů v Ústeckém kraji proběhne 22. května 2018 na Krajském úřadě Ústeckého kraje a my budeme paní Slavíkové držet pěsti! 

Občerstvení nám tentokrát na Kávu dodala Biorestaurace Zahrada z Teplic. Které také moc děkujeme a těšíme se na další setkání tentokrát přímo v Teplicích! 

Káva se zaměstnavateli

 Nová kolegyně na úseku PR se už zapracovává

Od 1. 5. nastoupila nová posila paní Eva Musilová na úsek PR, měla by se věnovat spolupráci se zaměstnavateli a klientům našich stávajících projektů. Doufáme, že se jí u nás bude líbit a bude moci zúročit své dosavadní pracovní zkušenosti! Slečna Kateřina Poliščuková přechází na úsek sociálních služeb. 

Akustické úpravy pro nevidomé občany na pracovišti v Teplicích

Teplickou pobočku Sociální agentury, která pomáhá lidem řešit těžké sociální situace, mohou nyní  jednodušeji navštívit i nevidomí. Budova nebyla přizpůsobena pro pohyb nevidomých lidí. Proto se Sociální agentura rozhodla instalovat u vchodu speciální „hlasový majáček“. Ten umožní nevidomým bezpečnou orientaci. Zařízení a jeho instalaci v hodnotě 15.000 korun zaplatila chudeřická firma AGC Automotive Czech, přičemž třetinu peněz mezi sebou vybrali přímo zaměstnanci firmy. Více informací zde.

Nové posily týmu pracovní rehabilitace  

Jelikož byla koncem roku schválena podpora dalšímu projektu pracovní rehabilitace (Lávka), bylo zřejmé, že bude třeba úsek PR personálně posílit. V posledním předvánočním týdnu proběhlo výběrové řízení, na které byly pozvány dvě studentky sociální práce Radka Švarcová a Kateřina Poliščuková. Obě absolvovaly v Sociální agentuře povinnou praxi v rámci studia. Obě prošly výběrovým řízením úspěšně, začátkem roku 2018 nastoupí na pozice pracovních konzultantek, zatím na krácený úvazek s výhledem na úvazek plný po dokončení studia na jaře 2018.

Příslušný kontakt najdete zde.

Lávka

Dne 1. 2. 2018 jsme zahájili nový projekt Lávka, který je určen pro muže a ženy se zdravotním postižením. Projekt podpoří naše klienty při vstupu na trh práce. Jedná se o ucelený souhrn aktivit, které provedou účastníky projektu od poradenství, motivaci, přes diagnostické programy, vzdělávací aktivity, rekvalifikace až po získání nového pracovního uplatnění. Pro bližší informace o aktivitách projektu využijte proklik na hlavní webové stránky Sociální agentury.

O výsledcích projektu vás budeme průběžně informovat.

Pokud i vy znáte ženu či muže, kteří mají zdravotní omezení a potřebují pomoci s hledáním zaměstnání, předejte jim náš kontakt, rádi se s nimi domluvíme na individuální podpoře. Příslušný kontakt najdete zde.

Setkání se zaměstnavateli 

Pracovní konzultantky úseku pracovní rehabilitace se v pátek 10. 11. setkaly se zástupci spolupracujících firem, se kterými měly možnost sdílet pozitivní i negativní zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Diskuze se zaměstnavateli byla velice plodná a přínosná, vyplynuly z ní podněty, které se budeme snažit uvést do praxe. Všem zúčastněným děkujeme za čas a aktivní přístup při setkání a těšíme se na další spolupráci. 

Káva se zaměstnavateli

V pátek 10. listopadu 2017 proběhne v Sociální agentuře, Varšavské 688/40, Ústí nad Labem neformální setkání se zaměstnavateli. Od 12:00 nás čeká společná diskuze nad tématy zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Těšíme se na společné odpoledne, Vaše nápady a zkušenosti. Tým pracovních konzultantek. 

9. 10. proběhlo neformální setkání při "Kávě s klienty" v Teplicích

Dne 9. 10. jsme se potkaly s klienty z Teplic při neformálním setkání u kávy. Dorazili účastníci projektů Astra i Tandem a vzájemně sdíleli své zkušenosti z projektových aktivit. Pozitivně byl ze strany klientů hodnocen především pracovní trénink, který si mělo možnost vyzkoušet již několik z nich. Klienti, kterým se již podařilo získat vhodné zaměstnání motivovali ostatní, aby hledání práce nevzdávali.

 káva

 

Nástupy do zaměstnání projekt Astra a Tandem

V projektu Astra dosud proběhlo 9 nástupů do zaměstnání, 6 žen nastoupilo do práce v Ústí nad Labem, 3 v Teplicích. Projekt Tandem, který jsme zahájili v květnu, má za sebou také úspěšné období. Celkem 4 klienti nastoupili do zaměstnání, 2 v Ústí nad Labem, 2 v Teplicích. Všem přejeme hodně pracovních úspěchů!

Třetí běh projektu Astra Ústí nad Labem

Dne 22. 8. 2017 jsme úspěšně zahájily již třetí běh projektu Astra v Ústí nad Labem. Dalších deset účastnic bude společně s lektorkou pracovat na svém sebevědomí, dozví se informace k tomu jak správně sepsat životopis, motivační či průvodní dopis a především jak vhodně komunikovat se zaměstnavatelem u pracovního pohovoru, který si budou moci také prakticky vyzkoušet. 

První nástup do práce v Teplickém Tandemu a úspěšné pracovní tréninky

Projekt Tandem je v plném proudu a my se můžeme pochlubit prvními úspěšnými pracovními tréninky a především nástupem do práce. Gratulujeme! 

Projekt Tandem má za sebou první Motivační program

Prvních deset účastníků projektu prošlo úspěšně Motivačním programem, ve kterém si měli možnost zvýšit své sebevědomí, dozvědět se informace k zabezpečení v nezaměstnanosti, zkonzultovat s lektorkami svůj životopis a motivační dopis. Účastníci dále měli možnost ujasnit si svou představu o zaměstnání a natrénovat pohovor u zaměstnavatele. 

V červnu proběhlo neformální setkání při "Kávě s klienty"

Dne 21. 6. se pracovní konzultantky potkaly s klienty při neformálním setkání u kávy, kterého se účastnily klientky projektu ASTRA v Ústí a v Teplicích a zároveň zájemci o vstup do dalších běhů projektů Astry i Tandemu. Klienti společně hodnotili projektové aktivity a zájemci mohli pokládat své dotazy. Další neformální setkání plánuje úsek pracovní rehablitace na podzim tentokrát v Teplicích. 

TANDEM

Tandem je název projektu, který nám pomůže podpořit nízkokvalifikované lidi s postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený souhrn aktivit, které provedou účastníky projektu od poradenství, motivaci, přes diagnostické programy, vzdělávací aktivity, rekvalifikace až po získání nového pracovního uplatnění. Pro bližší informace o aktivitách projektu využijte proklik na hlavní webové stránky Sociální agentury.

O výsledcích projektu vás budeme průběžně informovat.

Pokud i vy znáte ženu či muže, kteří mají zdravotní omezení a potřebují pomoci s hledáním zaměstnání, předejte jim náš kontakt, rádi se s nimi domluvíme na individuální podpoře. Příslušný kontakt najdete zde.

Květen ve znamení Astry

Projekt je v plném proudu a my se můžeme pochlubit dalšími dvěma podepsanými pracovními smlouvami. Gratulujeme!

Projekt Astra s sebou nese první úspěch!

Jen co v dubnu začala projektová aktivita "zprostředkování zaměstnání", máme první úspěch! Jedna žena z projektu je již zaměstnaná a další čtyři se ke svému zaměstnavateli chystají. Čekáme na schválení dotace pro tři spolehlivé zaměstnavatele a čtyři další ženy budou podepisovat pracovní smlouvu. Velmi gratulujeme k první podepsané smlouvě a držíme palce zbylým úžasným a akčním ženám, aby brzy doplnily řady zaměstnaných žen.

V neposlední řadě děkujeme za výbornou spolupráci Úřadu práce v Ústí nad Labem a Teplicích za výbornou spolupráci. Ceníme si toho!

ASTRA

Astra je název projektu, pomocí kterého nyní pomáháme ženám se zdravotním postižením na trh práce. Projekt byl odstartován v lednu a aktuálně probíhá podpora pro prvních deset žen z Ústí nad Labem a deset žen z Teplic. Jedná se o velmi pestré skupiny žen, které jsou na dobré cestě, aby měly v budoucnu zaměstnání podle svých představ. Pro bližší informace o aktivitách projektu využijte proklik na hlavní webové stránky Sociální agentury.

Průběžně vás budeme o výsledcích projektu informovat.

Pokud i vy znáte ženu, která má tělesné postižení nebo interní onemocnění, a která potřebuje pomoci s hledáním zaměstnání, předejte ji na nás kontakt. Rádi se s ní domluvíme na individuální podpoře. Využijte kontakt zde.

 

Světluška pomáhala lidem se zdravotním postižením

Projekt Hledáme cestu k práci, jehož realizaci podporuje Nadační fond Českého rozhlasu, byl na konci minulého roku ukončen. Cílem projektu byla podpora lidí se zrakovým postižením při cestě na trh práce a podpora zaměstnavatelů, kteří se rozhodli dát těmto lidem šanci. Do projektu bylo pilotně zapojeno 5 lidí, kteří mají zrakový hendikep, a pro které naše pracovní konzultantky hledaly vhodné pracovní uplatnění. Jsme velmi rádi, že se dařilo s většinou zaměstnavatelů, které jsme v průběhu projektu oslovili, domluvit na spolupráci a jejich pracovní místa pro naše klienty zveřejnit. Ještě raději jsme za to, že máme domluvený minimálně jeden nástup do zaměstnání. V průběhu ledna se domlouvá finální podoba pracovního místa pro jednoho muže z projektu. Nejspíše nezůstane osamocen, po skončení projektu se ozval ještě jeden zaměstnavatel, a rád by dal jedné účastníci projektu šanci. Snad vše dobře dopadne a budeme mít dva lidi se zrakovým postižením díky projektu zaměstnané.

nadační příspěvek činí 32.640,- Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

 

 

   

PODPORUJTE NÁS I NA PORTÁLU DOBROMAT.CZ

Podpořte naši neziskovou organizaci  při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo co i jen 1 halíř navíc.

  • Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom  zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
  • Pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí, že část vaší útraty půjde na podporu našich aktivit
  • Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky http://dobromat.cz
  • Na stránce vyberte obchod, v kterém chcete nakoupit a  naši organizaci
  • Stránka vás přesměruje do vybraného internetového obchodu, kde můžete nakoupit
  • Za toto zprostředkování nákupu vyplatí obchod Dobromatu provizi
  • Následně ji Dobromat pošle na náš účet a my ji použijeme na naši činnost

 

Důležité je vědět, že cena za nákup je stejná , ať se do internetového obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. To, že půjdete přes Dobromat, vás nestojí ani halíř navíc. Přesto nám přispějete částkou ve výši několika % z vašeho nákupu.

dobromat

 

PROMĚŇTE VÁNOČNÍ DÁRKY V DOBRÝ SKUTEK

Pokud se letos chystáte nakupovat vánoční dárky na internetu – od parfému pro drahou polovičku, přes nový telefon, knihu oblíbeného autora, až po strojek na holení nebo hračky pro děti – můžete jednoduše každý dárek proměnit v dobrý skutek a nám tím opravdu pomoci.

Uděláte to takto:

1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz.

2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit.

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.

Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou letos i oni nadělovat dvojnásobnou radost :)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

givt

 

SVĚTLUŠKA POMÁHÁ LIDEM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Na začátku října byl zahájen projekt Hledáme cestu k práci, jehož realizaci podporuje Nadační fond Českého rozhlasu. Cílem projektu je podpora lidí se zrakovým postižením při cestě na trh práce a podpora zaměstnavatelů, kteří se rozhodli dát těmto lidem šanci. Do konce roku bychom rádi za pomoci tohoto projektu pomohli minimálně 5 lidem, kteří mají zrakový hendikep. Pokud o někom takovém víte a víte, že potřebuje s hledáním práce pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte naše pracovní konzultantky, které vám rády sdělí bližší informace.

"Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška"

nadační příspěvek činí 32.640,- Kč


 


 VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2016

Dne 13.9.2016 proběhl na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem další ročník Veletrhu sociálních služeb. Potkat jste zde mohli i stánek Sociální agentury. Pracovnice organizace předávaly informace o agentuře a především o činnosti naší pracovní rehabilitace, která pomáhá najít práci lidem se zdravotním postižením. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet své znalosti z oblasti pracovního práva nebo si udělat test pozornosti a získat odměnu (sladké jablíčko darované bývalým klientem nyní šťastně zaměstnaným v prodejně ovoce). Děti se mohly zabavit v dětském koutku a při akci pomáhali i dobrovolníci z Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala. 

 STĚHOVÁNÍ POBOČKY V ÚSTÍ NAD LABEM

Vážení klienti, pobočka Sociální agentury v Ústí nad Labem bude mít od 4. července 2016 sídlo na adrese: Varšavská 40, Ústí nad Labem - Střekov. Měníme adresu, kvalita a šíře poskytovaných služeb však zůstává nezměněna. V kontaktech najdete mapu, která vám může při hledání naší nové kanceláře pomoci. Těšíme se na Vaši návštěvu v nových prostorách. Tým Sociální agentury.

STĚHOVÁNÍ POBOČKY V TEPLICÍCH

Vážení klienti, pobočka Sociální agentury v Teplicích bude mít od 30. června 2016 sídlo na adrese: Školní 349/2, Teplice - 1. poschodí (rohová budova - vchod z Benešova náměstí vedle prodejny Levných knih). Měníme adresu, kvalita a šíře poskytovaných služeb však zůstává nezměněna. V kontaktech najdete mapu, která vám může při hledání naší nové kanceláře pomoci. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým Sociální agentury.

FANDÍTE NÁM? PODPOŘTE NÁS!

Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomocI i obyčejným nákupem na internetu?

Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z vaší útraty bude darována nám!
Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc

ZA VAŠI PODPORU PŘEDEM DĚKUJEME!

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I V TEPLICÍCH

Na pobočce v Teplicích máte možnost od 1.3.2016 čerpat nejen služby pracovní rehabilitace, jak jste zvyklí, ale také sociální služby. Zahájili jsme poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Tým sociálních pracovnic vám poradí a pomůže při zvládání nelehkých situací, např. při vyřizování sociálních dávek, se žádostí o invalidní důchod, při exekuci nebo oddlužení apod. Bližší informace najdete na webových stránkách sociálních služeb nebo využijte tyto kontakty a domluvte si schůzku.

Dopis spolupracujícího zaměstnavatele

V dubnu 2015 jsem se rozhodl využít nabídky Sociální agentury na vytvoření  a obsazení dotovaného  pracovního místa  z projektu OPUS ( v délce trvání ½ roku) a přijmout uchazečku, která prošla aktivitami v rámci projektu a splňovala mé požadavky na pracovní pozici. Paní S. se mi velice osvědčila, je aktivní, spolehlivá, své pracovní povinnosti si plní na 100 procent. Zvažuji další spolupráci a prodloužení pracovní smlouvy i po vyčerpání dotací na její mzdu.

Vzhledem k tomu, že jsem ve městě otevíral ještě jednu provozovnu, rozhodl jsem se přijmout v rámci dotovaného pracovního místa další paní z projektu OPUS, která se v době zaškolování jevila též jako velmi dobrá pracovnice s velkým potenciálem. Avšak 14 dní po nástupu, ve tří měsíční zkušební době, dlouhodobě onemocněla a lékař nedokázal určit, kdy by se mohla do zaměstnání vrátit. Potřeboval jsem, aby pobočka samostatně a aktivně fungovala, proto jsme se s paní F. – po konzultaci s pracovnicemi Sociální agentury – domluvili na ukončení pracovního poměru. Pracovní pozici jsem musel dle smluvních podmínek o dotovaném místě půl roku držet. Sociální agentura měla podle projektových podmínek povinnost obsadit tuto pozici během následujících třech měsíců. Pro chod  pobočky by každý den, kdy by nebyla obsazená, znamenal ztrátu. Díky aktivnímu přístupu pracovních konzultantek z úseku pracovní rehabilitace jsem novou zaměstnankyni – paní M., jež absolvovala aktivity v OPUSu, přijal do týdne. Nyní je u mě zaměstnaná téměř dva měsíce a zaučuje se.     

Spolupráce se Sociální agenturou se mi osvědčila, získal jsem zaměstnankyně, jejichž zdravotní handicap je  při výkonu práce nijak neomezuje.  M. K.     

logo EU             

Dopis spokojené klientky

Dobrý den,                                                                                                                                                    

chtěla jsem tímto dopisem poděkovat Vaší agentuře a kolektivu za pomoc při kurzech a hlavně bych chtěla poděkovat za chování a ohleduplnost jako k jediné cizince. Při kurzech jste mi věnovali více pozornosti. Obzvlášt bych chtěla poděkovat Ireně Lehrové za neustálé hledání práce, snahu, trpělivost a pozornost. Cítím se u vás dobře a vítaně.

Děkuji a přeji příjemný den, s pozdravem S. T.

logo EU   

Další pracovní úspěch naší klientky!

Dobrý den paní Hanzalová,

chtěla jsem Vám poděkovat za nabídku dalšího rekvalifikačního kurzu. S radostí vám musím oznámit, že jsem od 4.5 2015 zaměstnaná v chráněné dílně brambůrkarny Zykmund.

Po absolvování projektu Orbit jsem hledala zaměstnání a byla jsem úspěšná již při druhém pohovoru. Tímto bych chtěla Vaší agentuře a všem zaměstnancům velmi poděkovat za Váš profesionální přístup, informace a dovednosti, které jsem načerpala v projektu Orbit . Jsem velmi ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit a rozšířit si své znalosti. Děkuji za lidský přístup, pochopení a vřelé jednání, se kterým jsem se setkala u všech zaměstnanců.

Než jsem do projektu nastoupila, byla jsem zoufalá, protože jsem nemohla najít práci. Což hodně poznamenalo můj zdravotní stav. Při prvním setkání s Vaší agenturou jsem byla mile překvapena příjmným a vřelým jednání všech pracovníků agentury např. paní Buchalové, paní Cibulkové  a dalších. V mé těžké životní situaci bez práce jste byli nadějí, že přes všechny dosavadní neúspěchy mohu zlepšit své postavení na trhu práce. Projekt Obrit mi velmi pomohl zvýšit sebevědomí a lépe pochopit mou situaci. Mockrát děkuji za tento projekt .

Tímto bych Vám chtěla popřát hodně úspěchů, spousty spokojených klientů. Vaše práce je hlubokým lidským posláním vracet lidem naději a víru v sebe samotného. Což se v mém případě naplnilo do slova a do písmene. Děkuji a věřím, že nejsem sama, kdo dokáže ocenit Vaše zásluhy.

Chtěla bych Vám popřát hodně štěstí při Vašich aktivitách a věřím, že na jejich konci budou další spokojeni klienti co opět naleznou chuť i přes své handicapy podílet aktivně na svém osobním rozvoji jako to bylo v mém případě.

S přáním hezkého dne Světlana Masopustová

Děkujeme za ocenění naší práce a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů!

 

 

 

Napište nám

Tisknout stránku