Posláním Sociální agentury

je usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením
s důrazem na jejich pracovní uplatnění.